divendres, 13 de febrer de 2015

Competències bàsiques TIC (COMPETIC) en educació d'adults

Les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (en endavant TIC) formen part de moltes de les nostres activitats quotidianes. La rapidessa en la seva implantació i el seu desenvolupament afecta a les relacions interpersonals, a l'oci, al món laboral, als mitjans de comunicació, a la nostra relació amb l'administració, les entitats bancàries...  Constantment s’estan transformant. La telefonia mòbil, la televisió digital i la xarxa Internet han arribat a límits fins fa molt poc pràcticament impensables. Actualment aquestes eines comencen a ser imprescindibles i fan necessaris uns coneixements bàsics per poder accedir-hi.


Davant d'aquesta realitat cal proporcionar eines i recursos a l'abast de tothom. La formació bàsica en TIC fa que la fractura digital no s'accentui. Aquests ensenyaments tenen com a objectiu facilitar l’adquisició de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per a desenvolupar-se en la societat actual,

a) com a eines que faciliten la realització d’una gran diversitat de tasques
b) com a competència transprofessional
c) com a instruments que afavoreixen la formació permanent al llarg de la vida


El curs que s'ofereix des del CFA Escola Marta Mata s'adreça a persones amb pocs o cap coneixement d'informàtica. L'edat mínima d'accés és de 18 anys. Aquest curs proporcionarà un domini dels elements de l'ordinador (teclat, ratolí, monitor i altres) i unes competències mínimes i conceptes bàsics en TIC.


Els ensenyaments d'informàtica a l'Educació d'Adults, com és el nostre cas, queden regulats per la Resolució de 7 de maig de 2010, per la qual es modifica la resolució de 14 de maig de 2007, i per la qual s’estableixen els objectius i continguts dels ensenyaments inicials i bàsics i de les competències per a la societat de la informació, d’aplicació a la xarxa de centres i aules de formació de persones adultes.

Recull tres de les vuit competències de nivell bàsic de l’acreditació de competències en TIC (ACTIC):
  • C2: Tecnologia digital, ús de l’ordinador i del sistema operatiu
  • C4: Tractament de la informació escrita
  • C3: Navegació i comunicació en el món digital
 
El curs té una durada de 9 mesos, 4 hores setmanals, 2 dies a la setmana (dimarts i dijous de 9 a 11h). És totalment presencial.

T'animes?

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

El teu missatge serà revisat abans de ser publicat.